Wednesday, April 22, 2009

Silat Cekak Hanafi Terus Maju
Diumumkan Persatuan Seni Silat Cekak Hanafi Malaysia dijemput untuk mengadakan demonstrasi sempena Kempen Pemeriksaan Kesihatan Percuma anjuran Persatuan Kebajikan Penduduk PPR Pudu Ulu.

Diramalkan juga kelas baru akan dibuka di tempat tersebut untuk membolehkan para belia menyertai dan mempelajari Seni Silat Cekak Hanafi.

Hidup Cekak Hanafi!!

No comments: